Diensten 2017-07-27T14:46:56+00:00

Over onze diensten

Als sinds 2003 heeft Finavista een trackrecord opgebouwd in het projectmatig realiseren van concrete resultaten. Of het nu gaat om datakwaliteit, portefeuillerationalisatie of implementatie van wet- en regelgeving: resultaat, kwaliteit en een transparante werkwijze staan bij ons altijd centraal.

Dataconversie & Productrationalisatie
Datakwaliteit & Data Governance
Implementatie Wet- & Regelgeving

Dataconversie & Productrationalisatie

Een nieuw administratief systeem, het uitfaseren van oude systemen, het rationaliseren van schade-, leven- of pensioenportefeuilles, het inrichten van Service Books Leven of Pensioen, het overgaan naar een andere uitvoerder. Dit zijn voorbeelden van trajecten waarvoor het beheersbaar converteren van data benodigd is. Finavista heeft hierin de afgelopen 10 jaar een uitzonderlijk trackrecord opgebouwd. In het bijzonder behoort ook het standaardiseren van financiële producten inclusief ondersteuning van klantcommunicatie en een transparante audit trail tot onze ervaring. Door gebruik te maken van Finavista’s expertise en gespecialiseerde oplossingen krijgt u de zekerheid dat dataconversie en productrationalisatie aantoonbaar juist verlopen.

Datakwaliteit & Data Governance

Wist u dat uit onderzoek is gebleken dat 3% foutieve data leidt tot 30% hogere kosten? Data speelt een steeds belangrijkere rol in uw bedrijfsvoering en klantbediening. Maar hoe zorgt u dat uw gegevens juist, volledig en actueel zijn en blijven? En wie is nu verantwoordelijk voor welke data? Finavista helpt organisaties met het implementeren van Data Governance: het besturen, managen en beheren van data van de organisatie met als doel waardecreatie. Met een goede implementatie van Data Governance borgt en verbetert u de kwaliteit, integriteit en de waarde van uw gegevens.

Implementatie Wet- en Regelgeving

Als er een zekerheid is in de financiële branche dan is het wel dat wet- en regelgeving voortdurend aan verandering onderhevig is. Veranderende wet- en regelgeving heeft direct impact op uw producten, processen, systemen en klantcommunicatie. De implementatie vraagt veel van uw veranderbudget en uw schaarse kennisspecialisten. Finavista heeft hierom de businessexpertise van haar specialisten gecombineerd met een herbruikbare aanpak en doelgerichte oplossing. Op deze wijze kan wet- en regelgeving efficiënt worden doorgevoerd zonder dat uw lopende operatie zwaar wordt belast of uw ICT-afdeling overuren moet draaien. Wet- en regelgeving implementeren wordt zo beheersbaar, efficiënt en reproduceerbaar.