Oplossingen 2017-07-27T14:48:06+00:00

Over onze oplossingen

In het tijdperk van digitalisering wordt de alertheid en het aanpassingsvermogen van organisaties steeds crucialer. Veranderende wetgeving, toenemende compliance-eisen, veranderende klantbehoefte, het vraagt allemaal om oplossingen die snel aan te passen zijn. Dit is het kenmerk van onze applicaties waarmee we zowel een oplossingen bieden voor actuele vraagstukken als de alertheid en het aanpassingsvermogen van uw organisatie vergroten.

Digital Process Engine
Admin Quality Monitor
Risk & Control Monitor

Digital Process Engine

Geautomatiseerde digitale processen zijn een voorwaarde voor efficiënt werken en goede en snelle service aan uw klanten. Tegelijkertijd zijn handmatige arbeidsintensieve processen een hardnekkig fenomeen. Met de Digital Process Engine van Finavisa rekent u daar in korte tijd mee af. De oplossing is voorbereid om operationele en communicatieprocessen in uw organisatie snel en op maat te ondersteunen. Dit zonder grootschalige aanpassingen aan uw bestaande systemen. Op deze wijze versnelt u het digitaliseringsproces binnen uw bedrijf waarmee u zowel de operationele efficiency verbetert als de klantenservice op een hoger niveau brengt.

Admin Quality Monitor

Uw verzekeringsadministratie kwalitatief op orde brengen én houden. Dat is naar ons idee een voorwaarde voor succesvolle bedrijfsvoering. Juist nu de sector volop in het teken staat van vernieuwing, digitalisering en transparante klantcommunicatie, is het zaak de basisinformatie op orde te hebben. Finavista maakt het mogelijk de kwaliteit van uw verzekeringsadministratie constant te bewaken en te verbeteren. Met de Admin Quality Monitor heeft u real time het gewenste inzicht in kwaliteit van gegevens en de benodigde kwaliteitsverbetering. U verhoogt daarmee stapsgewijs het vertrouwen in uw dienstverlening.

Risk & Control Monitor

Heeft u inzicht in de actuele risico’s? Hoe toont u aan dat uw organisatie in control is? Het toezicht in de financiële sector is behoorlijk gegroeid, maar ook vanuit een positieve klantbeleving is het van belang dat uw organisatie in control is. Met de Risk & Control Monitor krijgt u real-time inzicht in de status van uw risico’s en kritische processen. Zo kunt u bijvoorbeeld dagelijks volgen hoe ver uw organisatie is met het voldoen aan Solvency II verplichtingen. Dat geeft u niet alleen overzicht en rust, maar ook (indien nodig) de mogelijkheid om tijdig bij te sturen.