Klantgericht | Digitaal | Datagedreven

Building Smart Operations

De visie van Finavista is dat bedrijven en instellingen die nu en in de toekomst succesvol zijn hun operations ‘smart’ inrichten. Finavista draagt daaraan bij door de best mogelijke operational performance voor bedrijven en instellingen te realiseren. Wij bouwen samen met onze opdrachtgevers aan slimme bedrijfsoperaties: Smart Operations. In deze agile ingerichte operaties staat de ‘customer journey’ centraal en wordt optimaal gebruikgemaakt van de actuele mogelijkheden van data en digitalisering. Dat doen we ook graag voor uw organisatie: Building Smart Operations!

Sinds 2003 heeft Finavista een trackrecord opgebouwd in het projectmatig realiseren van aantoonbare resultaten. Of het nu gaat om het beheersbaar migreren van data, grip krijgen op datakwaliteit, het slim inzetten van data met data analytics of specifieke oplossingen voor financiële dienstverleners: resultaat voor de klant, kwaliteit en een transparante werkwijze staan bij ons altijd centraal.

Onze diensten

Een beheersbare datamigratie met aantoonbare betrouwbare data is een belangrijke sleutel tot succesvolle ingebruikname van nieuwe systemen. Productrationalisatie verhoogt de efficiency en maakt digitalisering eenvoudiger. Finavista is specialist in Data Migratie en Product Rationalisatie. Lees hier verder over wat Finavista voor uw organisatie kan betekenen.
Wist u dat 3% foutieve data binnen een bedrijf een stijging van 30% van de operationele kosten kan betekenen? Schone data draagt direct bij aan een optimale performance en klantbeleving. Lees hier meer over hoe u grip krijgt op het gebruik en de kwaliteit van uw data.
Bedrijven die nu inzetten op Data Analytics en Business Intelligence zijn de koplopers van morgen. Op actuele data gebaseerde inzichten dragen direct bij aan de performance van uw organisatie. Lees hier meer over Data Analytics en Business Intelligence.
preview master data management

Self assessment Master Data Management

De performance van bedrijven is steeds vaker afhankelijk van de kwaliteit van de gebruikte gegevens (data). Betrouwbare data, die op meerdere plaatsen binnen bedrijven gebruikt wordt (masterdata), maakt dat die bedrijven beter presteren. Middels de beantwoording van slechts 12 vragen in dit self-assessment kunt u eenvoudig vaststellen waar uw organisatie staat met het management van de kwaliteit van masterdata, oftewel Master Data Management (MDM). Tevens krijgt u inzicht in welke vervolgstappen mogelijk zijn.

Download Self Assesment Master Data Management