Data Lineage

Aantoonbaar in control over uw data

Zijn de besluiten binnen uw bedrijf gebaseerd op de juiste gegevens? Hoe weet u dat de interne en externe rapportages van uw bedrijf zijn gebaseerd op feitelijk correcte data? En hoe toont u dat aan naar interne en externe toezichthouders? Het aantoonbaar maken van een juiste, volledige en actuele datastroom wordt ook wel Data Lineage genoemd. Data Lineage legt vast hoe data binnen bedrijfsprocessen en systemen ontstaat en hoe alle bewerkingen in de tijd verlopen.

Steeds meer instellingen moeten aantonen dat zij controle hebben over het gehele proces van databron tot rapportage en besluitvorming. Veelal komt dit voort uit wet- en regelgeving als Solvency II en IFRS17. Deze ontwikkeling stelt organisaties voor een flinke uitdaging. Hoe toon je aan welke data en bewerkingen ten grondslag liggen aan een bepaald cijfer in een rapportage? Deze uitdaging wordt versterkt door de alsmaar toenemende hoeveelheid data die organisaties tegenwoordig vastleggen, vaak verspreidt over meerdere afdelingen en systemen.

Het inrichten en meten van Data Lineage

master-data-management text image

Door Data Lineage structureel in te richten kan uw organisatie aantonen dat zij in control is over de datastromen binnen uw organisatie. Waar ontstaat data en in welke processen en systemen wordt deze data gebruikt en gewijzigd. Welke impact hebben die bewerkingen op de uiteindelijke datakwaliteit? Door de datakwaliteit te meten op verschillende punten gedurende haar life cycle kan exact worden aangetoond hoe data is ontstaan, wat er gaandeweg het proces mee is gebeurd en daarmee, hoe de uiteindelijke data die in rapportages wordt gebruikt tot stand is gekomen.

Finavista helpt organisaties met het analyseren van de datastromen. Onze analisten zijn gespecialiseerd in data-analyse en kunnen snel en vakkundig in kaart brengen hoe data ontstaat, waar en door wie data wordt gebruikt en aangepast en in welke systemen. Heeft u dit in kaart dan heeft u een sterke basis om vervolgens stap voor stap te gaan meten wat er met uw data en datakwaliteit gebeurt binnen uw processen en systemen.

Het meten van Data Lineage hangt nauw samen met het meten van datakwaliteit. Het verschil is dat bij Data Lineage de datakwaliteit op verschillende plekken in processen en systemen wordt gemeten. Zo kan inzichtelijk en aantoonbaar worden gemaakt op welke wijze data tot stand is gekomen. Ook kan afgeleid worden waar verbeterpunten zitten als het gaat om Data Governance en Data Management. Wie is verantwoordelijk voor bepaalde datagebieden en wie mag welke gegevens aanpassen gedurende het proces, maar ook wat is de betekenis van datavelden en wat zijn de kwaliteitscriteria die bepalen wanneer data goed of fout is.

Aantoonbaar in control

Goed ingerichte Data Lineage laat zien hoe datakwaliteit zich door een keten van processen en systemen heen ontwikkelt. Hiermee borgt u dat uw rapportages zijn gebaseerd op goede data en tegelijkertijd dat uw besluitvorming is gebaseerd op feitelijk juiste gegevens. Kortom, met goed ingerichte Data Lineage bent u aantoonbaar in control over uw datastromen.

Contact
datagovernance preview image

Schone data is de basis

Master Data Management begint met een gestructureerde en schone set aan data. Met ontdubbelde gegevens en een schone set, kan er in een nieuwe omgeving een frisse start worden gemaakt. Download onze whitepaper Data Governance en lees meer over wat schone data voor uw bedrijf kan betekenen.

Download whitepaper Data Governance
Lees meer over de diverse aspecten voor goed Master Data Management

Meer over Master Data Management?

Wilt u meer lezen over Master Data Management en welke stappen nodig zijn? Denk aan een organisatiebrede bewustwording en datacleansing. Download dan onderstaand artikel waarbij we verder ingaan op een aantal bovengenoemde zaken die nodig zijn voor goed Master Data Management.

Download artikel Master Data Management