Veenendaal, 4 mei 2020 – Cegeka neemt alle aandelen van consultancybureau Finavista over. Met deze overname versterkt de organisatie haar activiteiten op het gebied van Applications en Data Intelligence. Finavista is actief op het gebied van datamigratie, data governance, datakwaliteit en data-analyse en blijft onder de eigen naam opereren. Tot klanten horen verzekeraars en pensioenuitvoerders, maar ook ondernemingen in de logistiek, zorg en (semi)overheid. De organisatie is gevestigd in Utrecht en telt 35 werknemers.

De overname van Finavista past in de strategie van Cegeka om in te spelen op de steeds grotere rol die data spelen in de performance van elke organisatie. Voor Finavista biedt de aansluiting bij Cegeka mogelijkheden voor verdere groei in dienstenontwikkeling en marktverbreding.

De specifieke kennis van Finavista is een perfecte aanvulling op Cegeka’s kennis van IT en bedrijfsprocessen. Wij willen onze klanten optimaal gebruik laten maken van gegevens in hun bedrijf. Met Finavista kunnen we datagerelateerde diensten in-house aanbieden op het kwaliteitsniveau dat de klanten van ons gewend zijn. Zo begeleiden we ze nog beter in hun zoektocht om op basis van data op het juiste moment de juiste beslissingen te nemen om hun doelstellingen te behalen”, zegt Karim Henkens, Managing Director Netherlands, DACH and Nordics van Cegeka.

Samen met Cegeka kunnen we nu invulling geven aan onze ambitie om de gespecialiseerde diensten en oplossingen van Finavista op het gebied van data-vraagstukken breder in de markt te zetten. Daarnaast biedt deze strategische aansluiting bij Cegeka ruimte om onze diensten verder te ontwikkelen ten behoeve van onze gezamenlijke klanten. We zijn dan ook zeer enthousiast over de kansen die de samenwerking biedt, ook omdat de culturen van beide bedrijven goed op elkaar aansluiten”, aldus Marcel Schenk, Managing Partner Finavista.

Finavista heeft zich in dit traject laten begeleiden door Deloitte, onder leiding van Ivo de Heus.

Cegeka acquires data specialist Finavista

Veenendaal, 4 May 2020Cegeka has acquired all shares of consulting firm Finavista. With this acquisition, the organization strengthens its activities in the area of Applications and Data Intelligence. Finavista has operations in the field of data migration, data governance, data quality and data analysis, and will continue to operate under its own name. Its customers include insurers and pension funds, but also companies in the logistics and care as well as government and semi-public sectors. The organization has its offices in Utrecht and has 35 employees. No information is given about the value of the acquisition.

The acquisition of Finavista fits Cegeka’s strategy of leveraging the increasing role of data in the performance of every organization. For Finavista, this connection with Cegeka offers new opportunities for further growth in service development and market expansion.

Finavista’s specific expertise is the perfect addition to Cegeka’s knowledge of IT and business processes. We want to help our customers to make the best possible use of data in their company. With Finavista, we can offer in-house data-related services with the quality level our customers expect from us. This allows us to support them even more effectively in their efforts to make the right, data-based decisions in order to reach their objectives,’ Karim Henkens, Cegeka’s Managing Director Netherlands, DACH and Nordics, says.

Together with Cegeka, we can now realize our ambition of offering Finavista’s specialized services and solutions for data projects to a broader market. This strategic connection with Cegeka also gives us more space to develop our services for our shared customers. We are very excited about the opportunities this cooperation brings, particularly as the cultures of our two companies match so well,’ Marcel Schenk, Managing Partner at Finavista says.

For the acquisition, Finavista was supported by Deloitte, under the direction of Mr Ivo de Heus.