Smart Data Quality Suite

Hoe zou het zijn als u ‘s ochtends op uw computer een dashboard heeft met een volledig visueel overzicht van de datakwaliteit binnen uw bedrijf? Met de Smart Data Quality Suite krijgt u deze mogelijkheid.

De Smart Data Quality Suite is in staat om de datakwaliteit doorlopend te meten en laat aan de hand van een dashboard zien hoe de organisatie presteert op het gebied van datakwaliteit. Vanuit het dashboard kunt u inzoomen naar lagere niveaus. Gestructureerde rapportages laten niet alleen zien waar de data issues zich voordoen, maar tevens wat deze inhouden.

Meer dan alleen persoonsgegevens

Data binnen organisaties is er in alle vormen en maten. Of het nu gaat om gegevens van klanten, leveranciers, diensten, producten, prijzen, voorraden, financiële gegevens, human resources of andere data, de Smart Data Quality Suite is zodanig in te richten dat alle vormen van data gevalideerd kunnen worden. Zo krijgt u grip op de kwaliteit van alle data binnen uw operatie.

Doelgericht verbeteren

Heeft u inzicht in de kwaliteit van uw data en waar eventuele data issues zich voordoen (en waarom), dan kunt u met behulp van de Smart Data Quality Suite doelgericht sturen op het verbeteren van de datakwaliteit. Data issues kunt u binnen de Smart Data Quality Suite toebedelen aan medewerkers. Zo houdt u zicht op de voortgang.

Geautomatiseerde dataverbetering

Wellicht wilt u uw data vergelijken met externe referentiedata. Ook dit is mogelijk met de Smart Data Quality Suite. Hierbij is het tevens mogelijk om deze referentiedata geautomatiseerd te verwerken om uw eigen administratie te actualiseren of te verrijken. De applicatie borgt daarbij dat de dataverwerking op beheersbare en gecontroleerde wijze wordt gerealiseerd.

Eenvoudig onderhoudbaar

De Smart Data Quality Suite is ontwikkeld vanuit de gedachte dat de configuratie ook onderhouden moet kunnen worden door medewerkers zonder specifieke programmeerkennis. We noemen dit ‘No-Code’. Medewerkers krijgen de beschikking over gebruikersvriendelijke configuratieschermen waarmee op eenvoudige wijze aanpassingen kunnen worden doorgevoerd.

Stapsgewijs uitbreidbaar

Met behulp van de Smart Data Quality Suite kunt u laagdrempelig beginnen en stapsgewijs het aantal gegevensdomeinen en validaties uitbreiden.  Op deze manier borgt u een snelle start en went uw organisatie geleidelijk aan het sturen op datakwaliteit.

Branche- en platformonafhankelijk

De Smart Data Quality Suite is zo opgezet dat de software op maat kan worden ingericht voor iedere branche waarin datakwaliteit van belang is. Daarnaast kan de applicatie omgaan met een grote diversiteit aan dataformaten en is daarmee tevens eenvoudig inzetbaar voor de meeste systemen.

Ondersteunende dienstverlening

Indien gewenst kan Finavista uw organisatie ondersteunen met het inrichten van de Smart Data Quality Suite en met het doelgericht werken aan datakwaliteit.

Denkt u hierbij aan:

Opleiding Smart DQS

Configuratie Smart DQS

Opzetten Data Dictionary

Inrichting Master Data Management.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de Smart Data Quality Suite of onze aanvullende dienstverlening, download dan onze brochure of neem contact met ons op.

datagovernance preview image
Download brochure
Neem contact met ons op